Team

Peter Fresacher

Peter Fresacher

advocaat

T  +31 20 22 70 700
F  +31 20 22 70 717
E  pjf@dfls.nl

Peter J. Fresacher (1956) is medeoprichter en aandeelhouder van DFLS Legal & Tax. In 1985 is Peter beëdigd als advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden en in 1996 trad hij toe tot een advocatenmaatschap in Amsterdam.

Zijn (internationale) ervaring heeft hij opgedaan op de juridische afdeling van een multinational en gedurende het dertig jaar als advocaat bijstaan van binnen- en buitenlandse professionele en commerciële cliënten in onderhandelingen, het opstellen van contracten en het behartigen van hun belangen in rechte.

Zijn tweetaligheid – Nederlands-Duits – en de beheersing van het Engels vergemakkelijken het grensoverschrijdend werken.

Sinds 1999 adviseert Peter als advocaat de Oostenrijkse ambassade in Nederland en in 2006 is hij benoemd tot honorair Consul Generaal van Oostenrijk in Nederland.

Peter is lid van diverse beroeps- en specialistenorganisaties, (oud-) bestuurslid van diverse maatschappelijke en charitatieve instellingen en ondersteunt het werk van Keren Hajesod.

Peter Fresacher heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden als specialisatie geregistreerd:

 • Algemene praktijk
  – Civiel recht
 • Burgerlijk procesrecht
  – Arbitrage
  – Litigation
 • Ondernemingsrecht
  – Agentuur en distributie
  – Bestuurdersaansprakelijkheid
  – Fusies en overnames
  – Vennootschappen
  – Verenigingen en stichtingen
 • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de regel van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Advocaten voor
Culturele instellingen