Diensten

De cliënt en zijn familie

DFLS Legal & Tax begeleidt en adviseert ook bijvoorbeeld bij:

  • gevolgen van geboorte en adoptie, ouderlijk gezag, voogdij, bewind;
  • huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsaangelegenheden;
  • testamenten;
  • nalatenschapskwesties en erfbelasting;
  • ontervingsvraagstukken;
  • overdracht van vermogen (bijvoorbeeld door schenken of nalaten);
  • emigratie, remigratie en immigratie;
Advocaten voor
Culturele instellingen